torsdag den 19. januar 2012

kommentar på Kathrine W's tråd om konservative i.forb.m. artikel fra Telegraph.co.uk

I det følgende genudgiver jeg en kommentar, jeg skrev på facebook, som undertitlen ovenfor forklarer. Det gør jeg, for at byde ind med min mening omkring Danmark og kongens mønt, dvs. handlen omkring fornødne varer til opretholdelse af vort danske livs samfund. Danmark skal helt og aldeles ud af EU. Men indtil da, da vi jo i sigte på varig fred mellem agtværdige lande og deres unikke oplysningstrolige befolkninger er gået med - altså med forbehold; blandet andet omkring EUROen - ja, så er det sådan lidt speget. Ifølge min opfattelse vil de øvrige Europæiske lande tvinge Danmark til at underlægge sig Romerskkatolsk ånd, altså universalistisk, uåbenbaren menneskeforstand, via et teknokratiske system efter amerikansk forbillede!!! Altså Europas Forenede Stater. - Jeg har ikke noget imod Europas unikke lande og befolkninger, men derimod noget imod at man/vi blander hele lorten, fortidens sorger sammen, uden at få skabt klarhed og oplysningstrolig glæde og livsførelse blandt vore egne, i vore respektive hjemlande.

***Hermed kommentaren:

Sålænge jødepavens folkefærd er til - dvs. løgnens/svinets menneske, der som bekendt står i adlydelse af de oldgræsk-romersk-katolsk akademisk-politisk-stats-demokrati-ordningers universaler med deres forstokkede håbs afsæt i jødiske slægtsforhold før vor tidsregning, så vi alle "spændt" skal vente på at jesus og maria genopstår, ja kommer, kommer og kommer (ifølge advents-præsternes fantasifulde forkyndelseskultur!!!) - så bliver der intet og ingen varig fred med gudlivets sandselige oplysning hos os, menneskelivets samfund på jord, i vore respektive lande. Og da kan intet ærligt åbenbaret samfund vinde vort sindelag og udvikle vort sande liv af fordums fordummende tider. EUROen bliver (ganske som EUs fornægtelse af Europa som en verdensdel bestående af unikke lande med unikke befolkninger) - EUROen BLIVER PAVENS MØNT. Og paven, dvs. traditionen med at lade sig inkarnere af bøssesvin og hundes adfærd i "tro" ånd, har jo ikke tænkt sig at gøre indrømmelser af sin fejltagelse af GUD. Jeg mener: det betyder at der ingen forskel gøres mellem forstand og fornuft i de oldgræsk-katolsk-prægede samfundsånder syd på - og videre dermed sagt - at deres håndtering af pengesager munder ud i et kapital-logisk undertrykkende sindelag mellem mennesker = STATS-SOCIALISTISK SYSTEMBYGGERI. Nkh. Jens Haarup Mortensen (og så må jeg vel hellere lige få læst det lille telegram ovre fra de anglikanske idioter - analytizismens højborg. Jovist det er de, sålænge de ikke er tro mod Nordsøens befolkninger, det nordiske menneskehjerte baseret på hørelse af jert for vort; dvs. ud med det foreningskåde/romantiske overgreb).